wilcza góra

To charakterystyczny szczyt między Rupakami a Złotoryją bo… zostało go pół. Reszta góry w postaci bazaltowego tłucznia leży w całej Polsce pod autostradami i szynami kolejowymi. Wilcza Góra (niem. Wolfsberg)  o wysokości 367 m n.p.m. to pozostałość wulkanu z widocznym przekrojem komina wulkanicznego oraz różnymi rodzajami skał wulkanicznych, których najciekawszą formą jest tzw. róża bazaltowa.Wilcza Góra to także rezerwat przyrody ożywionej. Występują tam paprocie szczelinowe (paprotka zwyczajna,  zanokcica: skalna, murowa, północna a także orlica pospolita, nanercznica samcza, wietlica samcza paprotnica krucha i cienistka Roberta). Przed wojną było tam schronisko i szkoła szybowcowa.