czartowska skała

Czartowska Skała (niem. Spitzberg) stożek wulkaniczny położony 4 km od naszego domu. To niewysokie bazaltowe wzniesienie, zaledwie 463 m n.p.m. o charakterystycznych,  spękanych i regularnych słupach na szczycie, odsłoniętych podczas eksploatacji bazaltu w dawnym kamieniołomie. Szczyt wulkanu to punkt widokowy z panoramą Pogórza Kaczawskiego, Gór Kaczawskich i Karkonoszy.

czartowska skała- wygasły wulkan
czartowska skała w krainie wygasłych wulkanów

Czartowska Skała to pomnik przyrody nieożywionej i siedlisko roślin chronionych takich jak: dziewięćsił bezłodygowy, storczyk męski i bzowy, wawrzynek wilczełyko, pierwiosnka wyniosła.

wawrzynek wilczełyko i storczyk
wawrzynek wilczełyko i storczyk