twardocice – kolebka szwenkfeldystów

To stara wieś po północnej stronie Ostrzycy. Słynie z tego, że od połowy XVI wieku aż po rok 1725 zamieszkiwała ją (i okolice) protestancka grupa religijna szwenkweldystów. To wyznawcy doktryny protestanckiego kaznodziei Kaspara Szwnkwelda. Opuścili oni Dolny Śląsk na początku XVIII wieku i przez Holandię wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych, gdzie ich Kościół istnieje do dziś. W Twardocicach zachował się stary cmentarz protestancki i (obok niego) dziewiętnastowieczny pomnik upamiętniający dawnych mieszkańców wsi. Niesamowite wrażenie robią ruiny potężnego kościoła protestanckiego (tzw. ucieczkowego).

twardocice kościół ewangelicki i pomnik szwenkfeldystów
twardocice kościół ewangelicki i pomnik szwenkfeldystów